Marion Coaching

Ensimmäisen tapaamisen aikana selvitetään valmennuksen soveltuvuus asiakkaalle sekä valmennuksen tavoitteet.

Valmentaja auttaa asiakasta selvittämään, mikä on hänelle olennaista ja mihin valmennuksessa kannattaa keskittyä. Sitten lähdetään etenemään askel askeleelta yhdessä kohti asiakkaan tavoitetta. Valmentaja kuuntelee, kunnioittaa, kysyy ja kannustaa.

Valmennuskertojen määrä ja tiheys sovitaan asiakkaan kanssa asiakkaan tarpeiden mukaan. Tapaamiset valmentajan kanssa ovat noin tunnin mittaisia ja voivat tapahtua kasvokkain, puhelimitse tai Skypen välityksellä.

Valmennus voi olla yksilövalmennusta, parivalmennusta (yhdessä kumppanin, ystävän, perheenjäsenen kanssa) tai ryhmävalmennusta.

Valmennus on aina ehdottoman luottamuksellista.

Valmennus ei ole terapiaa. Terapiassa käydään läpi menneisyyttä kun taas valmennuksessa keskitytään parantamaan asiakkaan nykyhetken tilannetta ja luomaan hänelle houkutteleva tulevaisuus.

+358 (0)44 750 5025

Design // MAAGI